Eesti Autoomanike Liit (EAOL) saatis Tallinna võimukoalitsiooni läbirääkimisi pidavale Isamaa erakonnale kirja, kus kutsus Isamaad üles kaotama alles hiljuti Tallinnas eelmise koalitsiooni otsustega kehtestatud ebamõistlikke kiirusepiiranguid.

EAOL juhatuse esimees Priit Tammeraidi sõnul on Tallinna koalitsiooniläbirääkimised koht, kus Isamaa erakonnal on võimalus autoomanike eest seista mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. „Ei ole saladus, et praegu laua taga kõnelusi pidavast neljast Tallinna võimuerakonnast kolm on riigitasandil näidanud autoomanike suhtes üles äärmiselt arrogantset suhtumist,“ ütles Tammeraid, kelle sõnul ootavad autoomanikud nii ebamõistlike kiirusepiirangute tagasipööramist, rendiautode ja -tõukerataste tekitatud kaose piiramist kui mõistlike linnaplaneerimise põhimõtete rakendamist. „Võtame näitena kasvõi Koidu tänava rekonstrueerimise võidutöö, kus on olulisele tänavale ette nähtud õuealale omane kiirusepiirang 20 km/h, mis on isegi rangem kui linnaliikuvuse kavas ette nähtud 30 km/h sisekvartaalsetel teedel,“ ütles Tammeraid.

Isamaa esimehele Urmas Reinsalule ja Isamaa Tallinna piirkonna esimees Riina Solmanile saadetud pöördumise kohaselt ei ole saladus, et Tallinna liikluses on viimastel aastatel astutud mitmeid samme, mis on liiklusruumi osas põhjendamatud. Sealjuures ei ole kehtestatud piirangud paljudel juhtudel põhjendatavad ei liiklusohutuse ega keskkonnahoiuga: näiteks juhtudel, kui kiirust piiratakse määrani, mil sõiduk kulutab madala käigu tõttu rohkem kütust kui kiiremini sõites või kui piiranguid kehtestatakse teel, kus ei ole tegelikkuses juhtunud ühtki tõsist õnnetust. „Sellised tehislikud takistused vähendavad autoliikluse sujuvust või sunnivad autojuhid pikemale ringile, mis pole muuhulgas kasulik ka keskkonnale,“ seisab pöördumises.