Kuidas saan liituda?

Meiega liitumine on lihtne: loe meie põhikirja, täida sooviavaldus ning peale seda, kui juhatus on avalduse üle vaadanud ning liitumissoovi heaks kiitnud, järgi e-mailiga saabuvaid juhiseid ning tasu liikmemaks.

Kui suur on liikmemaks?

Liikmemaks füüsilisest isikust tegev- või toetajaliikmele on 20 eurot, juriidilisest isikust toetajaliikmele 1000 eurot aastas. Juhul, kui juriidiline isik tahab autoomanike liitu kuulumist kasutada turunduslikel eesmärkidel, tuleb selleks liiduga sõlmida sümboolika kasutamise leping.

Millega Eesti Autoomanike Liit tegeleb?

See sõltub paljuski juba ka Sinust – oleme olemas selleks, et kuulata oma liikmete muresid ning nende lahendamise eest seista. Kuigi EAOL-i loomise ajendiks on soov kaasata autoomanikud automaksu aruteludesse, puudutab autoomanikke lisaks nii ühistranspordi kui asulate planeerimine üldisemalt, liiklusseaduse võimalikud muudatused ning näiteks ka riiklik hariduspoliitika liikluskasvatuse valdkonnas. Samuti peaksid meie hinnangul autoomanikud osalema diskussioonis talverehvide ja teehoolduse teemal.

Liitusin, aga enam ei taha liige olla

Autoomanike liitu kuulumine on vabatahtlik ning inimene võib enda avalduse alusel igal ajahetkel liidust välja astuda. Kuna füüsilisest isikust liikme ainsad kindlad põhikirjalised kohustused on maksta liikmemaksu ning osaleda edaspidi autoomanike üldkogul, siis sõltub liikme aktiivsus inimese enda vabast ajast, tahtest ja võimalustest.

Kuidas ma tean, et kõlban autoomanike liidu liikmeks?

EAOL toetab viisakat liikluskultuuri ning lähtub oma tegevuses õigusriigi põhimõtetest. Seega ei ole meie hulka teretulnud liiklushuligaanid ega muud liidu mainet kahjustavad füüsilised ega juriidilised isikud.

Samas tähendab õigusriigi põhimõtete järgimine seda, et inimese karistatus ei ole otseseks takistuseks. Eriti juhul, kui tegemist on arhiveeritud karistustega.

Kindlasti tuleb aga liikmel arvestada, et näiteks tema ebaseaduslik või ebaeetiline tegevus võib kaasa tuua liidust välja arvamise.

Kas autoomanike liit on poliitiline ühendus?

Iga kodanikuühenduse eesmärk on mõjutada poliitikat ja seal tehtavaid otsuseid. EAOL pole seotud ühegi erakonnaga ning seisab selgelt ja ainult autoomanike huvide eest.