Eesti Autoomanike Liidu tegevliikmeks saab olla füüsiline isik, toetajaliikmeks kas füüsiline isik või juriidiline isik.

Liikmemaks füüsilisele isikule on 20 eurot kalendriaastas ning juriidilisele isikule 1000 eurot kalendriaastas. Liikmemaks tuleb tasuda peale liitumistaotluse rahuldamist.

Enne liitumist loe kindlasti meie põhikirja!

Liitumissoovi saad täita siin